نجات دریاچه اورمیه معطل یک دهم حاتم بخشی آقای وزیر به شرکت کره ای!

+0 به یه ن

مبلغ  بخش اول پرداخت در جهت احیای دریاچه ارومیه 300 میلیارد تومان هست که در پرداخت آن  داشت تعلل می شد. (نمی دانم الان پرداخت شده است یا نه.) این مبلغ به طور اورژانسی لازم هست تا نهال هایی که به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از بادها نمک آلود و هجوم ریزگردها به مناطق اطراف دریاچه اورمیه با نظارت ستاد احیای دریاچه و با کمک های داوطلبانه مردمی کاشته شده اند،  آبیاری شوند. همچنین لازم هست تا رودخانه ها لایه روبی شوند تا به فصل باران سیل راه نیافتد توی مزارع مردم و به جای آن دریاچه اورمیه پر شود.
خیلی ساده هست! فیزیک کوانتم نیست که فهم آن مشکل باشد. یک مسئله ساده ای است که هر کسی علی الاصول می تواند بفهمد مگر آن که تصمیم بگیرد خود را به نفهمی بزند. این 300 میلیارد تومان لازم و ضروری است. همین حالا! و الا هجوم بادنمکی و ریزگردها مزارع اطراف شوره زار می کنند و مردم منطقه را دچار مشکلات تنفسی.


300 میلیارد تومان برای من و شما رقم بالایی است نه برای مملکت! اینه هاش: ده برابر این مبلغ جریمه یک شرکت کره ای است که تخلف گمرکی کرده است اما جناب وزیر صنایع آقای مهندس نعمت زاده می خواهد حاتم بخشی نمایند. جریمه شرکت کره ای را می گرفتید یک دهم اش را خرج دریاچه اورمیه می کردید یک دهم اش را خرج کارون می کردید یک دهمش را خرج هامون می کردید یک دهمش را خرج زاینده رود می کردید یک دهمش را خرج بختگان می کردید یک دهمش را هم خرج کارتون خواب و گورخواب ها و.... می نمودید. باز هم 400 میلیارد تومان باقی می ماند!

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]