زنده باد مادربزرگ های با ذوق!

+0 به یه ن

همون دوستانی که به من نقد می کنند که علیه عرفان های آبدوغ خیاری متعصبانه می ایستم اغلب خود بسیار شدید منتقد سبک زندگی دسته ای از بانوان هستند که وقت زیادی برای کارهایی نظیر خوانچه فرستادن و ... صرف می کنند. وقتی در این موارد دوستان نقد می کنند من در دل به آنها می خندم که هرچه قدر شما ها باید و نباید تعیین کنید اون خانم ها کار خودشان را می کنندو هر روز سفره ها و خوانچه ها را رنگین تر می سازند و مناسبتهای جدید کشف و ابداع می کنند. 


امروز سفره والنتاین (به سبک سفره هفت سین و یلدا) ابداع می کنند، فردا به مناسبت آزمایش بارداری عروس یا دخترشان سفره رنگین صبحانه با تزئینات ابتکاری به پا می کنند. پس فردا یک مناسبت دیگر می تراشند. به غرولندهای شما هم کاری ندارند.

 برعکس دوستان من نه تنها به این قبیل کارها خرده ای نمی گیرم. تشویق شان هم می کنم. دارندگی و برازندگی! پول دارند به جای این که ارز بخرند ببرند کانادا، دارند با چند جور سفره انداختن و خوانچه ترتیب دادن در همین ایران خودمان برای دور و برى های خودشان دلخوشی فراهم می کنند. یک برکتی هم به اون بقالی که وسایل جشن می فروشه می رسه!

 اگر من بخواهم به دوست خارجی ام از ایران بگم همین ها را می گویم! دیگه چه قدر می توانم به استخوان پوسیده پدران ببالم و از گذشته با شکوه ایران به دیگران بگویم. از همین فرهنگ زنده مادربزرگ های ایرانی میگویم که با عشق سفره یلدایی باشکوه می اندازند که خاطره خوب برای نوه هامی سازد. کانونی می شود که اعضای خانواده دور هم جمع شوند و احیانا کار اقتصادی با هم شروع کنند. این همه رسانه ها و مسئولان از جلوگیری از فرار مغزها گفتند. اما تنها راه حلی که من دیدم مغزها و نخبه ها را نگه می دارد همین سفره های باصفا مادربزرگ هاست. بقیه همه شعاره و کاری از پیش نبرده! همین خوانچه و سفره ترتیب دادن ها کلی ذوق می خواهد که نشاط آور است. باخودرا با خرافات مشغول کردن فرق دارد. 🍀@minjigh  

خلاصه این حقیر هر چه "معنویت" مدعیان عرفان های آبدوغ خیارى را مسخره و مضحک و همچنین مضر و مخرب می دانم، "مادیت" فرهنگ سفره انداختن و خوانچه فرستادن را مى پسندم. عقل و شعورم همین قدر می رسد دیگر! ای آدم های معنوی عزیز! شما به "معنویت" و "قدسیت" خود ببخشایید که البته چون خیلی معنوی هستید نخواهید بخشایید! بخشایش را هم اتفاقا مردم مادی اى می کنند که سرشان به انواع واقسام کارهاى مادى گرم هست وقت آن را ندارند که آه مقدس شان را بفرستند به درگاه کیهانى و نیروهای ماورالطبیعه را علیه "دشمنان" بسیج نمایند. آدم های مادی برای این که وقت شان تلف نشود می بخشایند و رد می شوند!

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]