حاج ارفع الملک و مسیل تبریز

+0 به یه ن

در این مقاله راسخون داستان  تعریض مسیل تبریز و احداث عمارت شهرداری تبریز  اندکی پیش از جنگ جهانی دوم آمده است. بانی این کار، شهردار وقت یعنی حاج ارفع الملک بود که از اعیانان قدیمی شهر تبریز بود. گویا در سال 1313 سیلی مهیب به تبریز می آید. اعتراضات زیادی در مورد بی کفایتی شهرداری که از تهران گسیل شده بود می شود و مقامات در تهران بالاخره مجبور می شوند تا  رضایت دهند که شهردار تبریز از مردم خود شهر باشد.
به این ترتیب حاج ارفع الملک برای بار دوم شهردار تبریز می شود و  از محل عایدات خود شهرداری تبریز (یعنی همان پولی مردم شهر تبریز پرداخته بودند) این عمران و آبادانی ها را منجر می شود.
حاج ارفع الملک در زمان قاجار هم مدتی شهردار تبریز بوده و همان زمان هم کوشش های بسیاری برای آبادانی شهر انجام داده بود.
خانه ارفع الملک در خیابان منصور هست که سردر زیبایی دارد. برای مطالعه بیشتر این مقاله را ببینید:
http://nasrnews.ir/News/tabid/243/ArticleID/100547/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C


من فکر می کنم نجات دریاچه اورمیه هم -مثل تعریض مسیل و و احداث عمارت شهرداری- دست اعیانان  تبریز را می بوسد!  با این باران ها که آمده امید به احیای دریاچه بیشتر شده. اگر بیایند بخشی از زمین های  بایر اطراف دریاچه را به سرمایه گذاران محلی بفروشند هزینه احیای دریاچه تامین می شود. اونهایی که سرمایه دارند می خرند. چون اگر دریاچه احیا شود در کنار دریاچه می شه شهرک های ویلایی و هتل ساخت.  درنتیجه قیمت زمین ها بالا می رود. سرمایه گذاری خیلی خوبی خواهد بود. مردم تبریز به جای این که ارز خرج کنند بروند آنتالیا یا با هزار جور زحمت  و منت  و محنت بروند شمال و کنار دریاچه خزر، می توانند با یک ساعت رانندگی خود را به سواحل دریاچه اورمیه برسانند.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]