بیست سئوالی!

+0 به یه ن

مخاطب این جمله من کیست؟
"قردشیم سن! مایا قوی اوخوما!"

راهنمایی: منظورم گوگوش وقتی مرغ سحر را می خواند نیست! والا می نوشتم "باجیم سان مایا قوی اوخوما"!

راهنمایی دوم: مخاطبش تازگی ها ادعا می کنه " یک مرد با غیرت آذری" هست من هم برای همین ترکی گفتم.


پاسخ: مخاطبم محمد رضا گلزار بود. دوستی یه کلیپ از گوشه ای کنسرت او را فرستاده بود زیرش نوشته بود. "کاملا معلومه دخترها به هوای گلزار می روند کنسرت. پسرها به هوای دخترها می روند. گلزار هم خیال می کنه که خیلی استعداد خوانندگی داره." من هم اضافه می کنم برگزار کننده کنسرت هم  بلیط می فروشه سود می کنه. امثال فتوره چی  هم سوژه ای پیدا می کنند تا با اظهار نظرهای شبه روشنفکری در فیس بوک خودی نشان دهند. مینجیق هم به همه اینها می خنده!
همه راضی... !

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]