معاملات زیرزمینی یك دریاچه

+0 به یه ن

بیایید یك آزمایش ساده ذهنی انجام دهیم. یك سطل استوانه ای را درنظر بگیرید كه بر كف آن چند سوراخ به اندازه سكه پنجاه تومانی ایجاد كرده ایم. حال دو سه ردیف سنگریزه نسبتا درشت
در این سطل می ریزیم و آن گاه چند لایه شن و ماسه بر روی آن اضافه می كنیم. آن گاه به ارتفاع ده سانتی متر آب در سطل می ریزیم. آب كم كم راه خود را باز می كند و از سوراخ ها خارج می شود. زمان خارج شدن آب را ز1بنامیم و آن را یادداشت كنیم. آزمایش را این بار با بیست سانتی متر آب تكرار نماییم.زمان خارج شدن آب ،ز2 ،را دوباره اندازه گیری و یادداشت می كنیم.حدس می زنید ز1وز2
چه رابطه ای با هم دارند؟
ز2 مسلما از ز1 بیشتر خواهد بود اما از دوبرابر ز1 كمتر باید باشد.دلیل آن است كه وقتی ارتفاع آب بیشتر است، فشار در كف آب بیشتر خواهد بود و درنتیجه آب با آهنگ سریعتری از منافذ خارج می شود.
این اتفاق در طبیعت هم رخ می دهد. دریاچه ها و سفره های آب زیر زمینی با هم آب رد و بدل می كنند. بسته به آن كه دریاچه در سطح بالاتر و یا پایین تری از زمین های اطراف قرار گرفته باشد میزان آبی كه دریافت می كند از میزان آبی كه به چاه ها ی اطراف سرازیر می كند بیشتر یا كمتر خواهد بود. اگر كف دریاچه از عمق چاه های پیرامون آن بالا تر باشد انتظار داریم دریاچه در پر كردن این چاه ها نقش داشته باشد و اگر سطح دریاچه پایین بیاید چاه های آب زودتر خشك شوند. درنتیجه مردم محل مجبور
می شوند چاه های عمیق تر و عمیق تری حفر كنند. از طرفی حفر چاه هزینه دارد و از طرف دیگر هر چه چاه عمیق تر باشد انرژی بیشتری برای كشیدن آب از آن لازم است. همه اینها موجب می شود كه زندگی روستاییان محل دشوارتر شود.

البته آن چه كه در طبیعت اتفاق می افتد بسیار پیچیده تر از مدل ساده شده من است. محاسبه تبادل آب بین دریاچه و سفره های آب زیر زمینی از طریق شبیه سازی و... موضوع تحقیقاتی روز است. البته این رشته كار من نیست. ناشناسی پس از این نوشته من اشاره ای به وضعیت چاه های پیرامون دریاچه اورمیه ودشواری زندگی روستاییان محل كرد ومن با خود فكر كردم آیا ارتباطی بین سطح آب دریاچه و چاه ها وجود می تواند داشته باشد یا خیر. بعد این مدل ساده به ذهنم رسید. البته ادعا نمی كنم این مدل ساده من توصیف خوبی از پدیده دریاچه ارومیه ارائه می دهد. كارشناسانی كه مطالعه دقیق كرده اند باید پاسخ قطعی را بدهند. اندكی در اینترنت گشتم و دیدم كه چنین بررسی هایی در مورد دریاچه های مختلف آمریكا صورت گرفته است. در مورد دریاچه اورمیه مقاله مربوطی نیافتم. اگر شما چنین مقاله ای سراغ دارید لطفا معرفی كنید.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]