اطلاعیه مهم

+0 به یه ن

من و دکتر جباری هر دو امسال قصد دانشجو گرفتن داریم. اگر می خواهید با ما کار کنید در فرم های انتخاب رشته همان گرایش فیزیک ذرات را انتخاب کنید.

پی نوشت: کد 2916
را انتخاب کنید.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]