خبر و تكذیب

+0 به یه ن

غزاله:

خانم دكتر اتفاق بدی افتاده. نمی دانم خودتان هستید یا نه. اما كسی با نام مینجیق و آدرس وبلاگ شما در وبلاگ های معروف فارسی راه افتاده و نویسنده هایشان را تحقیر كرده كه "شما فیزیك بلد نیستید و من بلدم و ..." و گاها فحاشی به خانواده شان كرده. خیلی ناراحت شدم. اولاً كه امیدوارم شما نباشید در ثانی نمی دانم علت این كارها چیست.


 

مینجیق

با سپاس از غزاله برای اطلاع رسانی

همینجا اعلام می دارم كه این جانب هیچ كدام از آن وبلاگ های معروف را نه می خوانم و نه كامنتی با چنین مضمونی گذاشته ام. تنها وبلاگ هایی كه من می خوانم و گاهی كامنت می گذارم وبلاگ های دو سه نفر از دوستان همسن ام هستند كه فیزیكی هم نمی باشند. كامنت هایی هم كه می نویسم اغلب در موضوعات مربوط به درددل های زنانه هست و هیچ كاری هم به كار فیزیكدانان محترم كشور ندارم چه برسد به خانواده شان.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]