نقد گذشته چراغ راه آینده

+0 به یه ن

كاری كه به نظرم الان باید بشود نقد دوره ی چهار ساله اصلاحات است. منظورم لزوما نقد  آقای خاتمی نیست. منظورم نقد آن جریان است. در درجه ی اول نقد خودمان .
شاید بهتر است بگویم ارزیابی. هم نقاط قوت آن دوره ی هشت ساله را ارزیابی كنیم و هم نقاط مثبت آن را. اشتباه ها كدام بودند؟ راه هایی كه شروع شدند اما ناتمام ماندند كدام ها بودند؟ بگذارید در این مورد بحث كنیم. تجدید خاطرات كنیم تا آماده شویم برای كوشش جمعی گسترده برای فردایی بهتر.
بذارید چند سئوال مشخص از شما بپرسم:
1) آیا شعار "زنده باد مخالف من" را باز باید سرلوحه ی خود قرار دهیم؟! عیب آن چه بود؟! حسن آن چه بود؟! آیا تنها شعاری سانتی مانتال بود و یادر زندگی واقعی هم می تواند كاربرد داشته باشد؟!
2) حدود و ثغور تساهل و تسامح با توجه به تجارب بیشتری كه الان داریم چیست؟
3)  نقاط ضعف و نقاط قوت ان-جی-او هایی كه آن زمان تشكیل شد چه ها بودند؟
4) تز گفت و گوی تمدن ها را بعد از 13 سال چه گونه ارزیابی می كنید و آیا به نظر شما باید ادامه یابد یا خیر؟ اگر بله , به چه شكل؟
5) مطالبات زنان چه ها هستند؟
و....
می توانیم در ابعاد كوچك و در وبلاگهایمان یا در جمع های خانوادگی درباره ی این   موضوعات به بحث جدل بپردازیم. با این بحث و جدل ها ذهنمان مرتب می شود و می توانیم بهتر تشخیص بدهیم به دنبال چه هستیم. اگر جواب این سئوال را بدانیم راحت تر به خواسته مان می رسیم.
خوشحال می شوم نظرات شما را در این موارد بشنوم.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]