محمد به كمك نیاز دارد.

+0 به یه ن

بنیاد كودك موسسه ی  خیریه ی مردمی و قابل اعتماد هست كه در سراسر ایران شعبه دارد و ازكودكان مستعد ولی نیازمند حمایت می كند.  محمد یكی از مددجویان این بنیاد از شعبه ی تبریز هست. دوستم آنا در باره ی وی مطلبی نوشته كه می توانید اینجا بخوانید.

با ماهی 40 هزار تومان می توانید حامی یكی از این كودكان باشید. می توانید كودك مورد نظر خود را در این سایت بیابید و انتخاب كنید.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]