تلفظ لغات ساده انگلیسی

+0 به یه ن

ما معمولا دنبال چیزهای دشوار و پیچیده می رویم و از مسایل ساده غافل می مانیم. بعد هم درست از ضعف در همین چیزهای ساده ضربه می خوریم. این نكته در آموختن زبان انگلیسی مشهودتر است. من می توانم ادعا كنم كه دایره لغات انگلیسی ای كه به كار می برم از یك آمریكایی متوسط بسی فراخ تر است. با این حال در تلفظ لغات ساده و پیش پا افتاده هنوز مشكل دارم!مثلا بیش از یك بار برایم اتفاق افتاده كه در رستورانی
water
سفارش دهم و گارسون برایم یه چیز دیگه بیاورد!
نكته در اینجاست كه در زندگی روزمره و حتی در زندگی آكادمیك لغات ساده بیشتر استفاده می شوند.

در پایین چند لغت انگلیسی را كه عموم ایرانیان به طور سیستماتیك آنها را اشتباه تلفظ می كنند نام می برم.
می دانم تمام این لغات برای شما لغات ساده ای محسوب می شوند اما بهتر است بار دیگر به دیكشنری مراجعه كنید و تلفظ صحیح آنها را به خود یاد آوری كنید. بنا به مشاهده ای كه من كرده ام یكی از موانع اصلی در راه ارتباط بر قرار كردن در همایش های بین المللی تلفظ نا درست همین چند لغت ساده است:

low
لاء غلط است!

measure

poster

"او"
با آن غلظت فارسیش پس از "پ"غلط است.


develop

analyze
analysis

...

البته تلفظ های اشتباه ما به این چند كلمه ختم نمی شوند اما خوشبختانه بیشتر اشتباه های
ما با ایتالیایی ها و فرانسویان و همچنین اسپانیایی ها مشتركند. درنتیجه انگلیسی زبان ها كمابیش متوجه آنچه كه می گوییم می شوند. اما در این چند مورد اشتباه ها كاملا " ایرانی" هستند و كاملا نا آشنا به گوش دیگران و در نتیجه مایه دردسر و سر در گمی و احیانا كج فهمی

شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۰۷

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]