بو فالو های آزمایشگاه فیزیك ذرات

+0 به یه ن

بیشتر فیزیكدانان جزو طرفداران پروپا قرص حفاظت از محیط زیست هستند. در شتابگر خطی استنفورد
خیلی از استادان من عضو تشكل های حفاظت از محیط زیست بودند. در محوطه این آزمایشگاه فیزیك انواع و اقسام حیوانات آزادانه زندگی می كنند.

برای مراعات حال این حیوانات
هم به طور مداوم توصیه ها و رهنمود هایی به كارمندان و محققان فرستاده می شوند كه خیلی جدی مورد توجه قرار می گیرند.

در آزمایشگاه های دیگر فیزیك ذرات هم وضع به همین منوال است. به طور مثال بوفالو های آزمایشگاه فرمی (آزمایشگاه عظیمی درنزدیكی شیكاگو)شهرت جهانی پیدا كرده اند.

پنجشنبه ۱۰ مهٔ ۲۰۰۷

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]