فعلا ...

+0 به یه ن

به دلیل مشغله زیاد کاری برای مدتی  می خواهم این وبلاگ را ببندم. چند ماه بعد بر می گردم. تقریبا در شهریور ماه باز خواهم گشت. به امید خدا با برنامه ای برای جشن سون آی هم باز خواهم گشت.
خدا نگه دار تا شهریور


اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]