معرفی کتاب

+0 به یه ن

اورمیه در جنگ جهانی اول: نگاهی به کتاب نامه های اورمیه

name haie urmie-scan.jpg

اینجا هم مقاله ای در مورد این کتاب و آن  دوره تاریخی آمده است. صحت و سقمش پای نویسنده!

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]