گزارش دهم

+0 به یه ن

هفته ی پیش غیر از دیروز كه گرفتار نشست و آماده كردن سمینار شنبه در دانشگاه تهران بودم ورزشهامو مرتب كردم. اما دو سه روز آخر هفته اشتهای زیادی داشتم و....

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]