گزارش پنجم طرح همه با هم

+0 به یه ن

من هفته ی گذشته ورزش هامو كردم اما چندان در خوردن پرهیز نكردم. شرمنده!! امیدوارم هفته ی بعد بتونم جبران كنم.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]