گزارش چهارم طرح همه با هم

+0 به یه نروز سه شنبه متاسفانه نه من تونستم به برنامه ی رژیم غذایی ام پایبند بمونم و نه تونستم ورزش كنم. دیروز هم كه ما یك برنامه "پیش-شب-یلدا" داشتیم كه دیگه تكلیفش معلومه! اما بقیه روزها خوب بود.

اگر شب یلدا بخواهید فیلم ببینید من دو فیلم معرفی می كنم. یكی اش پل چوبی كه توی مایه های روشنفكرانه و شاعرانه است. اما نه آن مدلی كه سر و ته نداشته باشه و آدم بگه  اینها به اسم فیلم روشنفكری ما را گذاشتن سر كار. دومی تهران 1500 مهران مدیری هست كه یك انیمشین هست.  شب عید سال 1500 هجری است!به دیدنشان می ارزند. بعدا سر فرصت راجع به آنها صحبت می كنیم.

می گن زمستان امسال تبریز مثل زمستان های قدیم زمهریر است.شاخدا یا به گویش تبریز "شَخته"! از همون زمستان ها كه شهریار درباره شان سروده : زمستان پوستین افزود بر تن كدخدایان را/ ولیكن پوست خواهد كند ما یك لاقبایان را.
دور هم جمع شدن های شب یلدا و اربعین فرصت خوبی است برای كمك جمع كردن برای خرید لباس زمستانی برای كودكان نیازمند. می توانید از طریق بنیاد كودك كمك های خود را به نیازمندان بدهید.

 

شعر شهریار

زمستان پوستین افزود بر تن كدخدایان را
ولیكن پوست خواهد كند ما یك ‌لاقبایان را
ره ماتم‌ سرای ما ندانم از كه می ‌پرسد
زمستانی كه نشناسد در دولت سرایان را
به دوش از برف بالاپوش خز ارباب می‌ آید
كه لرزاند تن عریان بی برگ و نوایان را
به كاخ ظلم باران هم كه آید سر فرود آرد
ولیكن خانه بر سر كوفتن داند گدایان را
طبیب بی‌ مروت كی به بالین فقیر آید
كه كس در بند درمان نیست درد بی ‌دوایان را
به تلخی جان سپردن در صفای اشك خود بهتر
كه حاجت بردن ای آزاده مرد این بی ‌صفایان را
به هر كس مشكلی بردیم و از كس مشكلی نگشود
كجا بستند یا رب دست آن مشكل گشایان را
نقاب آشنا بستند كز بیگانگان رستیم
چو بازی ختم شد، بیگانه دیدیم آشنایان را
به هر فرمان آتش عالمی در خاك و خون غلطید
خدا ویران گذارد كاخ این فرمانروایان را
حریفی با تمسخر گفت زاری شهریارا بس
كه میگیرند در شهر و دیار ما گدایان را


 

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]