میلیون با میلیارد فرقی هم داره؟!

+0 به یه ن

مطلب زیر را  دو سال پیش نوشته بودم:
 
 
چند روزی است كه مرتب اخبار و اظهارات در مورد دریاچه ی اورمیه را دنبال می كنم.به این نتیجه رسیدم كه مسئله ی محیط زیستی ای كه در حال وقوع است و به چشم می بینم با فاجعه ی آموزشی كه كمتر به آن توجه می كنیم همزاد است. متاسفانه می بینم اغلب مسئولین  روزنامه نگاران وبلاگ نویسان و فعالان مدنی و طرفداران محیط زیست و..... (متاسفانه اغلب آنها كه در این مورد می نویسند و می گویند و اغلب هم تحصیلات عالیه دارند) دركی از این كه میلیارد مترمكعب و میلیون مترمكعب چه قدر با هم فرق دارند ندارند.

وقتی این فاجعه ی آموزشی باشد فاجعه هایی نظیر فاجعه ی دریاچه ی اورمیه ناگزیر پیش می آید. در یكی از سایت ها خواندم كه به نقل از سازمان محیط زیست گفته تا ۵ سال آینده ۵۰۰ میلیون متر مكعب آب به دریاچه منتقل می شود.این سایت هم كه خیلی منتقد است می گوید "پس كو؟! چرا پس ما نمی بینیم"

من نمی دانم آیا از این سایت درست نقل كرده یا نه.  امیدوارم اشكال از سایت منتقد باشد و سازمانی مانند سازمان محیط زیست یك همچین عدد و رقمی اعلام نكرده  باشد! اما جواب "۵۰۰ میلیون متر مكعب در ۵ سال" در سال این نیست؟! جوابش این است كه ۵۰۰ میلیون مترمكعب در پنج سال كه چیزی نیست. "قولیزا چوب دن دیرك! بتر ایش گؤرو سوز ۵۰۰ میلیون مترمكعب بش ایل ده  سو گتریسیز!!!!"

یك كم عدد و رقم مقایسه كنیم.

مصرف روزانه آب در تهران حدود ۳ میلیون متر مكعب است. یعنی در هر چهار روز هر تهرانی به اندازه یك حوض آب به گنجایش یك متر در یك متر در یك متر آب مصرف می كند. هدر رفتن اصلی آب توسط لوله های فرسوده و.... قبل از رسیدن به منازل باید باشد! جلوی آنها را باید گرفت!

جمعیت  شهرستان تبریز  حدود یك پنجم تهران است. مصرف آبش هم باید یك پنجم باشد. یعنی در سال حدود دویست میلیون مترمكعب.

وقتی از دریاچه اورمیه صحبت می كنیم آب مورد نیاز  در سال از مرتبه ی ۵ میلیارد متر مكعب است. یعنی حدود ۲۵ برابر مصرف مردم تبریز.

۵۰۰ میلیون مترمكعب در ۵ سال دردی را دوا نمی كند!

وقتی انتقاد می كنیم  بدانیم دنبال چه هستیم!

توضیح در مورد  عنوان: یازده سال پیش یكی از مسئولین گفته بود برای خیلی از مردم میلیون و میلیارد تومان فرقی نداره. آسیب پذیر در مجله گل آقا هم با تعجب می پرسید "مگه واقعا فرقی هم داره؟!"

پی نوشت: خوب است ۵ میلیارد مكعب آب را با ابعاد دریاچه مقایسه كنیم. دریاچه ای به عمق ۱۰ متر (هم مرتبه ی عمق دریاچه ی ارومیه) و مساحت ۱۰ كیلومتر در ۵۰ كیلومتر را در نظر بگیرید. حجم آن می شود  ۵ میلیارد مكعب. چنین دریاچه ای از دریاچه اورمیه خیلی كوچك تر است اما در مقابل آن قابل صرفنظر نیست. به عقل جور در می آید كه اگر طرحی  این مقدار آب در سال در دریاچه بریزد (علاوه بر آن چه كه اكنون ریخته می شود) دریاچه نجات پیدا كند. اما نجات دریاچه با طرحی كه  در عرض ۵ سال یك دهم این مقدار یعنی ۵۰۰ میلیون متر مكعب آب به دریاچه خواهد ریخت به یك جوك می ماند. جوكی  بی مزه!  

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]