اورمیه انگور دارد!

+0 به یه ن

«تهران انار ندارد» نام فیلم مستند زیبایی است كه می توان سی-دی آن را به قیمت 1500تومان از بقالی محل خرید. فیلمی را تا به حال ندیده ام كه تا این حد با گروه خونی ما، متولدین دهه ی پنجاه خوب بسازد. ما از نابودی باغ ها و جایگزینی آنها با آپارتمان ها و مجتمع های تجاری و بلوار ها و آزاد راه ها متاسف می شویم. اما چاره چیست؟! جمعیت زیاد شده و جمعیت زیاد-كه ما نیز جزو آنهاییم- مسكن می خواهد و به امكانات تفریحی و مركز خرید و... نیاز دارد. به علاوه آپارتمان، پارك و فضای سبز و دیگر تجهیزات شهری هم به جای خود زیبا می توانند باشند.
فیلم «تهران انار ندارد» در سال 1387 ساخته شده ودر همان سال طوماری در اعتراض به خشك شدن دریاچه ی اورمیه تنظیم شده كه جمله ای از آن چنین است: "با توجه به اینكه برطبق گزارش مسئولان ذیربط تاكنون ١۵٠ هزار هكتار از اراضی حاشیه ای دریاچه به شوره زار تبدیل شده ...." می دانید 150 هزار هكتار یعنی چه قدر ؟! مساحت زمینی به ابعاد 30 در 50 كیلومتر همین قدر می شود. یعنی به اندازه ی مساحت كل شهر تهران، شاید هم اندكی بزرگتر!
وقتی باغی خریداری می شود تا به جای آن آپارتمانی احداث شود پول خوبی گیر صاحب ملك می آید. معمولا، یك مقدار پول هم به سرایدار می دهند تا خانه ای رهن كند. اما آن كس كه باغش را شوره زار می گیرد، چی؟ وای به روزی كه باغ ویران شود و جای آن را شوره زار بی مصرف بگیرد! نه پولی عاید صاحب ملك می شود ونه عاید سرایدار.قرار است چه برسر كسی آید كه محل درآمدش آن باغ بود؟!

به فیلم «تهران انار ندارد» بازگردیم. اون آقایی كه در فیلم مرتب از او نظر می خواهند اهل اورمیه است. به آخرین مصاحبه ی او در فیلم كه راجع به پارك ها در تهران است به دقت گوش دهید: یك بار به عنوان قسمتی از فیلم و بار دوم با در نظر گرفتن آن چه كه بر سر ساكنان حاشیه دریاچه ی اورمیه دارد می آید! نپسندیم كه 20 سال دیگر تاكستان های اورمیه تبدیل به خاطره شوند. امیدوارم اگر 20 سال بعد چند جوان متولد دهه ی 80 در مورد اورمیه مستندی بسازند نامش را «اورمیه انگور دارد» بگذارند.
 
پی نوشت: همان طوری كه می دانید كارگروهی برای نجات دریاچه ی اورمیه تشكیل شده است كه تا دو ماه دیگر بناست نتایج مطالعات خود را بیرون دهد. اینجا می توانید مصاحبه های وزیر محترم نیرو را بخوانید. خوشبختانه این بار صحبتی از طرح ها ی دهان پركن اما غیر عملی نظیر انتقال  آب از رود ارس نیست. نقل ،  نقل رها سازی  آب پشت سدهاست. برای عملی شدن طرح كشاورزان منطقه باید همكاری كنند. به لحاظ اجتماعی سخت و چالش برانگیز خواهد بود اما چاره ی دیگری ظاهرا نیست.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]