قسمت سوم و پایانی- چشم انداز آینده در مدل یك فروشگاه بزرگ

+0 به یه ن

نوشته ی چهار سال پیش شاهین در وبلاگ منجوق:

در دو قسمت قبلی به تبیین نظر شخصی خود برای مدل بهینه برای توسعه پژوهش در قالب یك مثال اقتصادی پرداختم. به نظر من در قدم اول مدل دكه شروع خوبی است كه خوشبختانه در بحث پژوهش فیزیك در كشور این قدم با زحمات دست اندر كاران برداشته شده است. در حال حاضر به نظر من مدل توسعه یك فروشگاه بزرگ بر مدل دكه های زنجیره ای برتری دارد. هر چند كه این مرحله دوم به انجام نرسیده و هنوز در آستانه ورود به آن هستیم، فكر كردن به قدم بعدی و چشم اندازهای متفاوت متصور برای آینده در قالب یك فروشگاه بزرگ مفید و بلكه ضروری است.
فرض كنید كه دارای یك فروشگاه نسبتا بزرگ هستیم و این فروشگاه در كار خود موفق است. در تناظر با مرحله قبلی دو چشم انداز برای توسعه فروشگاه متصور است: یكی این كه به تاسیس یك فروشگاه دیگر، مشابه فروشگاه اول بیاندیشیم و در بلند مدت آن را به یك فروشگاه زنجیره ای ارتقا دهیم (مدل فروشگاه های زنجیره ای) و یا این كه با توسعه فروشگاه مورد نظر آن را به فروشگاهی مجلل در یك برج چندین طبقه كه هر طبقه آن به طور اختصاصی یك نوع كالا عرضه می كند تبدیل كنیم (مدل برج-فروشگاه). در هر صورت ودر هر دو چشم انداز فوق اداره فروشگاه زنجیره ای و یا برج-فروشگاه به داشتن یك هیات مدیره و مدیران متعدد میانی نیاز دارد و صحبت هر یك از این دو بدون توجه به تربیت نیروی متخصص مورد نیاز طی مسیر شكل گیری، واقعی به نظر نمی رسد.
در مدل فروشگاه زنجیره ای تاكید بر دست یابی به سود هر چه بیشتر با عرضه محصولاتی با استاندارد متوسط در سطحی بسیار وسیع است. اما در مدل برج-فروشگاه تنوع كیفیت از متوسط تا اعلا مد نظر است. در اداره هریك از بخش های یك برج-فروشگاه علاوه بر فن اداره یك فروشگاه نیاز به تخصص ویژه برای ارائه محصول درجه یك و اعلا نیز وجود دارد. در حالی كه اداره یك فروشگاه زنجیره ای بیشتر نیازمند مدیریت قوی و نه تخصص در تشخیص كیفیت كالاست.

به نظر من مدل برج-فروشگاه از این جهت كه در آن امكان ارائه كالای درجه یك و اعلا وجود دارد، بر مدل فروشگاه زنجیره ای برتری دارد. هرچند ممكن است این نظر من در این مثال اقتصادی از لحاظ سود خالص خیلی مقرون به صرفه نباشد، در ما به ازای آكادمیك ودر مدل توسعه پژوهش كه غایت هدف آن بر اساس كیفیت ونه كمیت تعریف می شود قطعا برتری دارد.

ممكن است تصور شود كه مدل توسعه دكه های زنجیره ای در مرحله دوم می تواند مقدمه مناسبی برای مدل فروشگاه های زنجیره ای در مرحله سوم باشد. اما به علت اختلافات اساسی موجود در طرز فكر ناظر بر اداره دكه –مستقل از تعداد آن- با فروشگاه به نظر من گذر از دكه های زنجیره ای به فروشگاه زنجیره ای- اگر ناممكن نباشد گذاری پر خطر است و نیازمند جهش فكری بزرگی از سوی اداره كنندگان است.
حال باید دید كه آینده چگونه رقم خواهد خورد.
به امید آینده ای بهترشیخ جباری 27/1/88

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]