Active listening

+0 به یه ن

در ادامه ی نوشته ی قبلی ام بحثی شد كه اینجا آن را تكرار می كنم.

حدود ده سال پیش كارشناسان علوم تربیتی یك روشی را تبلیغ می كردند به عنوان active listening
حالا در مورد موضوع مورد بحث ما این روش "شنیدن فعال" به این صورت انجام می گیرد: زمانی كه حس می كنید شرایط مناسب است پسرتان را صدا می كنید و می پرسید " به نظرم چیزی است كه تو با این كارهایت می خواهی به ما بگویی. درسته؟" بعد پسر چیزی می گوید. یا می گوید بله یا انكار می كند. صحبت را ادامه می دهید طوری كه كامل گله مندی خود را ابراز كند. دقت باید كرد كه واژگان یك كودك و یا یك نوجوان هنوز كامل نشده و شاید شما خیلی جاها باید كمكش كنید كه حرفش را بزند. به او جمله پیشنهاد دهید. اما حرف توی دهان او نگذارید. اصرار نكنید شما بهتر از او می دانید چه چیزی در ذهن او می گذرد. برخی مادرها عمری اصرار می كنند كه به تمام زوایای ذهن فرزند بهتر از خوداو احاطه دارند.این نوع مادرها بیشترین مشكلات را در ارتباط با فرزند خود دارند.در این متد "شنیدن فعال" نباید پیش فرض بگیرید كه بچه تان را خیلی خوب می شناسید. به او باید اجازه دهید وكمكش كنید تا خود را برای شما بشناساند.
بعد كه تخلیه شد با او همدردی كنید و بگویید حق با اوست باید به نیاز او توجه می شد. بعد هم دیدگاه خود را بگویید و تصریح كنید این عدم توجه به خاطر عدم محبت نبوده بلكه به این علت بوده كه خیلی او را قبول دارند و باور داشته اند بسیار قوی است.
بعد از همه ی اینها بر می گردند سراغ رفتار ناپسند و می گویند "اما هیچ كدام از اینها دلیل بر این نمی شود كه تو وسط حرف خواهرت بپری و چیزهایی را كه برای او عزیز و جذاب هستند تحقیر كنی" بعد از او بخواهید كه خود را جای خواهرش بگذارد و ببیند اگر با او چنین رفتاری شود چه حسی به او دست می دهد. خلاصه به او نشان دهید كه رفتارش درست نیست و باید اصلاح شود.
می گویند این روش كار می كند! امتحانش صبر وحوصله می خواهد اما فكر نكنم ضرر داشته باشد. باز می خواهید با یك كارشناس علوم تربیتی گفت و گو كنید.
 
اینجا مفهوم active listening را دقیق تر و بهتر از من توضیح داده:
http://en.wikipedia.org/wiki/Active_listening
در این متد وقتی طرف مقابل حرف می زنه به جای آن كه خود را آماده كنیم تا جواب محكمی بدهیم باید با دقت گوش بدهیم تا حرف خودش را با جمله بندی دیگری به خودش برگردیم. بگوییم "اگر درست فهمیده باشم منظورت اینه كه ....... درست می گم؟":
http://en.wikipedia.org/wiki/Active_listening
اینجا هم در مورد "شنیدن فعال " به پدرها توصیه هایی می شه كه البته دیگران هم می توانند به كار ببندند:
http://fatherhood.about.com/od/familycommunication/p/How-To-Practice-Active-Listening-With-Your-Children.htm


اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]