به جا نمی آورم!!

+0 به یه ن

نامه ای از سوی  جمعیت زنان نواندیش مسلمان به آقای روحانی منتشر شده است كه می توانید اینجا بخوانید. خبر را كه دیدم كنجكاو شدم ببینم چه نوشته اند. راستش من این "جمعیت زنان نو اندیش مسلمان"  را نمی شناسم و قبلا هم چیزی در باره شان نشنیده بودم.  شما شنیده بودید؟!

الغرض! در این نامه ی كوتاه آمده :

" زنان آگاه و هوشمند ایران، به دلیل ویژگی‌های بارز خیرخواهی برای همگان و مسئولیت‌پذیری، با همۀ توان در خدمت آرمان‌های بلند شما برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های متعالی‌تان خواهند بود."

من به عنوان یكی از زنان ایران یادم نمی آید به این جمعیت وكالت داده باشم كه از طرف من به كسی وعده دهند كه با همه ی توانم  در خدمت آرمان های بلندش خواهم بود. احتمالا من یكی جزو آگاه و هوشمند هایش نیستم!

در نامه این جمعیت چنین می نویسد:

موارد ذیل را به عنوان اهمّ انتظارات جامعه زنان از رئیس جمهور به استحضار می‌رسانیم:

- اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در حوزۀ مسائل زنان


 

- تهیه لوایح برای رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موجود


 

- استفاده از توانمندی‌های زنان درسطوح بالای مدیریتی


 

- ارتقای امنیت انسانی و حقوقی زنان


 

- توانمند سازی زنان در زمینۀ اقتصاد و افزایش نرخ اشتغال آنان

 

واقعا انتظار خانمی كه در ایلام یا مراغه زندگی می كند یا خود من كه در تهران زندگی می كنم از رئیس جمهور "استفاده از توانمندی‌های زنان درسطوح بالای مدیریتی" است؟! چه فرقی به حال من می كند فلان وزیر زن باشد یا مرد؟! برای من این مهم هست كه كارش را خوب انجام بدهد.  زن و مرد بودنش مهم نیست.

چیزی كه من انتظار دارم با این گونه نامه ها حاصل نمی شود. انتظارات من چیزهای جزئی است. انتظاری كه من دارم این است كه اجازه دهند كسانی كه در مورد مسایل اجتماعی زنان فعالیت پژوهشی می كنندبه آمارها دسترسی داشته باشند و نتایج خود را منتشر سازند. این قدم اول است.

  مطالبه ی اصلی من ب عنوان یك زن بیشتر اجتماعی و فرهنگی است و از آحاد ملت باید خواست نه از رئیس جمهور: شادی های كوچك و بی آزار را از زنان دریغ نكنیم. باور داشته باشیم در هر سن و هر موقعیت زنان نیز حق تفریح و شادی دارند و باید اجازه داد این شادی و نشاط را ابراز نمایند.

این انتظار من است. اصلا هم ادعا نمی كنم انتظار من انتظار همه ی زنان ایران است.

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]