زیست شناسی

+0 به یه ن

برای علاقه مند كردن دانش آموزان به زیست شاید برخی از این ویدئوهای آموزشی مفید باشند. معلم زیست ما در دبیرستان چنان خوب و مفهومی این درس را می داد كه همگی زیست شناسی را دوست داشتیم.
بیجا نیست اگر بگویم حتی بخشی از شهودفیزیكی من در مورد فشار اسمزی یا تغییر شكل غشاها مدیون كلاس های مفهومی معلم زیست شناسی مان است.
خلاصه می خواهم بگویم برعكس آن چه كه برخی می گویند دروسی مثل "زیست شناسی" "حفظی نیستند. آنها هم مفهومی هستند

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]