پوستر

+0 به یه ن

وقتی در اسلك برروی پایان نامه ام كار می كردم مایكل پسكین-نویسنده كتاب معروف نظریه میدان و همچنین رئیس بخش تئوری اسلك- استاد راهنمایم بود. یك بار می خواستم برای شركت در یك همایش به فرمی لب بروم و در آنجا پوستری ارائه دهم. قبل از تهیه پوستر مایكل نطق مفصلی در اهمیت پوستر و خصوصیات یك پوستر خوب برایم كرد. بعد از این كه من طرح اولیه پوستر را ریختم آن را به دقت مطالعه كرد و سفارش های مفیدی را برای بهتر شدن نحوه ارائه پوستربه من گوشزد كرد. بعد هم مرا با خود به بخش گرافیك اسلك برد و كلی سفارشم را كرد.
با وجود چنین پارتی كلفتی تكنیسین های آنجا برای تهیه پوسترم سنگ تمام گذاشتند.مدت ها بود كه پوستر ارائه نكرده بودم تا این كه چند هفته پیش برای شركت در سمپوزیم
LP07
به كره رفتم.در این همایش حدودا 80 نفر پوستر ارائه كردند كه یكی از آنها من بودم.

دو جلسه دو ساعتی به پوستر ها اختصاص داده شده بود. ما در كنار پوستر هایمان ایستادیم و برای هر كدام از علاقمندان یك سمینار اختصاصی دادیم و به سئوال هایشان پاسخ گفتیم. پس از جلسه به شدت خسته شده بودیم امابه زحمتش می ارزید كلی بحث مفید در گرفت. ارائه پوستر اگر به نحو صحیح باشد از ارائه سمینار هم مفید ترواقع می شود.

سه‌شنبه ۴ سپتامبر ۲۰۰۷

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]