1648195

+0 به یه ن

عدد بالا چه چیزی در ذهن شما تداعی میكند؟ بله درست است! مساحت ایران بر حسب كیلومتر مربع این اندازه است. در مدرسه بار ها و بار ها معلمین مجبورمان كرده اند كه این عدد را به خاطر بسپاریم. تاكید هم می كردند كه اگر رقم آخر را به جای پنج شش بنویسیم همه نمره را از دست خواهیم داد. من هم بحث می كردم كه با توجه به عدم دقت در مرز ها خصوصا مرز های آبی آن دو سه رقم آخر بی معنی است. بالاخره هم نفهمیدم این عدد از كجا آمده. این عدد حتی بر حسب مایل مربع هم عدد روندی نیست كه بخواهیم از آن نتیجه دایی جان ناپلئونی بگیریم.
حالا چی شد كه من به یاد این عدد افتادم؟! آخر سال پیش مدتی در ایتالیا بودم و سر میز شام همكاران اروپایی چند بار از من درباره مسا حت ایران سئوال كردند. این گونه بحث ها برای كار آدم خیلی مفیدند چون فرصتی پیش می آید تا افراد جوان وتازه كاری مثل من خود و ایده های خود را به افراد مجرب تر و متنفذ تر بشناسانند. حتی صحبت های غیر علمی از نوعی كه گفتم در شكل گیری تصویر آدم در ذهن همكاران جا افتاده تر نقش دارند. بی نهایت مهم است كه شخص بتواند خود را با معلومات گسترده و در عین حال به دور از تعصبات نشان دهد. در دل از معلمان مدرسه مان تشكر كردم. من در مجموع به آموزشی كه در مدرسه دیده ام افتخار می كنم. خیلی ها هستند كه از آموزش تاریخ در مدارس انتقا د می كنند. به نظر آنها این نوع آموزش بچه ها را سردر گم ویا حتی ریاكار می سازد چرا كه چیزی را كه بچه ها در مدرسه و خانه در مورد تاریخسازان این مرزوبوم می شنوند اغلب در تضاد هستند. به نظر من این نقطه قوت است چرا كه باعث شده ما از همان ابتدا دید تحلیلی درباره تاریخ پیدا كنیم و حقیقت را به سادگی آنچه كه در كتا ب ها نوشته اند ندانیم. این چیزی است كه در این دهكده مدرن جهانی به خصوص برای یك پژوهشگر بی اندازه لازم است. نسل قبل از ما چنین شانسی را نداشته اند. به یاد دارم وقتی در استنفورد بودم یك آقای میانسال فیزیكدان ایرانی كه اتفاقا گرایش ملی گرایانه نیز داشت سخنرانی درباره علوم مدرن در ایران ارائه داد. سخنرانی در مجموع جالب بود اما یكی از اسلاید های این آقا باعث سوء برداشت وحشتناكی در ذهن آمریكا یی ها شد.این اسلاید سوء برداشت افكن چیزی نبود جز نقشه قلمرو امپراطوری هخامنشی!

البته نشان دادن این اسلاید در جمع ایرانیان مشكلی ایجاد نمی كند اما در آن جمع معنای دیگری می داد كه مطمئنا مد نظر این آقای میانسال محترم نبود.

شنبه ۷ آوریل ۲۰۰۷

 

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]