نوترینو ها، ذرات بی بو وبی خاصیت!؟

+0 به یه ن

نوترینوها ذراتی بنیادی هستندكه هیچ گونه بر همكنش الكترمغناطیسی ندارند و تنها می توانند بر هم كنش ضعیف داشته باشند. این ذرات خنثی در اطراف ما فراوانند. در مركز خورشید این ذرات به وفور تولید می شوند. در هر ثانیه میلیارد ها نوترینو از بدن شما عبور می كند. امابر همكنش این ذرات چنان ناچیز است كه در طول عمر شما عملا در بدن شما هیچ برهمكنش نوترینویی انجام نخواهد گرفت. این ذرات از عمق زمین عبور می كنند بدون آنكه چیزی مانعشان شود. شش سال پیش كه كار تحقیقی ام را بر روی این ذرات آغاز كردم گمان می كردم روی موضوع "به دردنخوری" دارم كار می كنم. باور عموم همكارانم همین بود چرا كه باتوجه به چنین برهمكنش ضعیفی گمان نمی رفت این ذرات دم به تله خدمت به تكنولوژی دهند. این دغدغه تا حدی مرا آزار می داد و مانع از تمركزم میشد.اما دیری نپایید كه ایده استفاده از نوترینو ها برای مطالعه اعماق زمین مطرح گردید. تنها خدا می داند این روش جدید چه اندازه در آینده مفید واقع خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با نوترینو ها مراجعه كنید به این نوشته.

پنجشنبه ۱ فوریهٔ ۲۰۰۷

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]