شكایت برای شكایت

+0 به یه ن

چند هفته پیش جلسه ای با حضور برگزیدگان جشنواره خوارزمی و برخی از مسئولان سیاستگذاری های علمی كشور برگزار شد. یك هفته قبل از جلسه اعلام كرده بودند كه اگر برگزیدگان درخواستی از مسئولان دارند در جلسه مطرح كنند و متن درخواست را به صورت كتبی ارائه نمایند. تنها نیمی از برگزیدگان چنین نامه ای را تهیه كرده بودند. این در حالی بود كه نیم دیگر غرولند می كردند كه مسئولان تلاشی برای بهبود اوضاع نمی كنند. مفاهیم "هنر برای هنر" یا "علم برای علم" مفاهیم آشنایی هستند، اما ایرانیان مفهوم جدیدی ابداع كرده اند: "غرولند برای غرولند .

سه‌شنبه ۹ ژانویهٔ ۲۰۰۷

اشتراک و ارسال مطلب به:


فیس بوک تویتر گوگل


  • [ ]